Как организовать дистанционное обучение в компании?

Сірі кардинали онлайн освіти

    Сьогодні онлайн освіта не лише тренд, а й вимога часу. Отримувати потрібні й найактуальніші знання стало значно простіше: достатньо виділити як мінімум годину в день для участі у вебінарі чи перегляду лекції он-лайн курсу.

    Але не важко уявити, що така форма навчання передбачає й певні складнощі, зокрема для тих, хто має проблеми із самоорганізацією і зосередженістю (а як показує досвід роботи у цій сфері, таких досить багато). Окрім того, в процесі навчання може виникнути низка запитань, які вирішити самотужки інколи дуже складно навіть найзібранішим і найуважнішим. Тоді на допомогу приходять вони – сірі кардинали навчання: тьютори, ментори, коучі, едвайзери та фасилітатори.
 

 
  Термінологічне означення дійових осіб онлайн освіти, звичайно ж, окрім «екзотичних» визначень, має точки перетину із звичними поняттями традиційного навчання. Загалом, всі розуміють хто такий лектор чи викладач. Проте кожна сфера діяльності передбачає низку фігурантів, що мають свою особливу спеціалізацію і відповідну функцію, в залежності від обов’язків, а отже і специфічну номінацію.

    Якщо коротко, ментор чи едвайзер є більш органічними для системи безперервної професійної освіти, тоді як поняття «тьютор» вживається в рамках всіх формальних ступенів освіти «школа - виш - система підвищення кваліфікації». Терміни «коуч» і «фасилітатор» більше стосуються співвідносяться з неформальною освітою.

    А тепер детальніше про кожного з них.

   Якщо зважати на походження і первісне значення слова, тьютор  (від англ. tutor — учитель) – це, по суті, особистий педагог, грубо кажучи, «опікун» того, хто навчається. Спеціалізація цієї професії – розробка індивідуальних освітніх програм учнів і студентів, супроводжуючи процес індивідуального просування в школі, ВНЗ, системах додаткового і безперервної освіти.

    В той час, ментор (грец. Mentor, з міфології друг і порадник Одісея) – це швидше наставник. Стосунки ментор-учень передбачають наставництво між людиною, яка не має досвіду в певній сфері, і людиною, що є більш досвідченою і готовою прийти на допомогу дати відповідь на будь-які питання, які виникають в учня.
 

   
    Як вже зазначалося, трохи іншу специфіку мають так звані коучі і едвайзери.

    Коуч (від англ. Coach - тренер)  в онлайн освіті – це фахівець, який сприяє успішному досягненню визначеної мети, отримання позитивно сформульованих нових результатів в навчанні. Традиційною схемою співпраці в таких випадках є вивчення «карти світу» учня, мети отримання знань, далі відповідно прокладається «маршрут», вивчаються можливі ризики, складається план, оцінюються наявні ресурси. Після допомоги коуча в отриманні необхідної інформації та відповідних навичок, його підопічний може вирішувати поставлені завдання самостійно. Якщо мається на увазі робота із великою групою, професійна роль коуча полягає в умінні допомогти учасникам своєї команди працювати ефективніше.

    В цьому йому на допомогу може прийти фасилітатор (від англ. facilitate - допомагати, полегшувати, сприяти) – людина, що відповідає за налагодження групової комунікації, та розв’язання колективних проблем. По суті, він не причетний до результатів навчання, але має відповідальність сам його процес.

    Ще однією ключовою персоною онлайн навчання є едвайзер (від англ. adviser - порадник). Це викладач, який виконує функції академічного наставника студента, що навчається за певною програмою, на певному курсі. Він сприяє вибору траєкторії навчання (формуванні індивідуального навчального плану) і освоєнні освітньої програми; представляє академічні інтереси учнів і бере участь в підготовці всіх необхідних інформаційних матеріалів щодо організації навчального процесу.

    Досвідчений едвайзер – це водночас радник, керівник і наставник. У сучасній освітній практиці можна виділити три основні функції такого спеціаліста: 1) допомагати особистісному зростанню студентів; 2) допомагати в розробці контенту навчальних програм; 3) допомагати підтримувати традиції в культурі навчання.
 

   
    Хоч футурологи активно пророкують, що найближчим часом штучний інтелект зможе замінити низку актуальних для сьогодення професій, людський фактор у онлайн освіті все ж лишається одним із основоположних, а можливі професії, пов’язані з модеруванням та наставництвом у навчанні не лише не зникають, але й набувають быльшого значення та отримують нові вектори розвитку.Такі спеціалістів як освітні модератори, розробники навчальних траєкторій, ментори стартапів та координатори навчальних платформ зараховують до найбільш перспективних в майбутньому.

    В будь-якому разі, освіта – це процес завжди довгий і працемісткий, оскільки людині часом досить складно дається отримання нових навичок та «прокачка» скілів, крім того без достатньої мотивації важко досягти будь-чого, не кажучи вже про навчання. Саме тому найближчим часом має набути поширення саме інноваційна високотехнологічна методологія освіти, що передбачає індивідуальний підхід та інтерактивні навчальні методи, з розумним поєднанням практичних і теоретичних знань, аналізом помилок та коригуванням навчального плану. Саме така система вповні зможе задіяти всі перераховані вище спеціальності і розкрити їх прихований потенціал на благо тих, хто навчатиметься.